MİMARİ PROJE TASARIMI YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Yapıların planları, dış görünüşü, birbirleri ile oranı ve tüm ayrıntılarıyla bilgi veren projelere Mimari Proje denir.

‘’Mimari projelere başlamadan önce göz önünde bulundurulması gereken çalışmaların tümüne ilk inceleme denir.’’

Bunları maddeler halinde yazacak olursak;

 • 1) Mimar, projeyle ilgili istek ve imkanları göz önünde bulundurarak bir program yapar.
 • 2) Yerinde inceleme yaparak arsanın çap’a uygunluğunu kontrol eder.
 • 3) Arsanın yol şebekesi, kanalizasyon, elektrik ve bunlarla ilgili bağlantıları kontrol eder.
 • 4) Topoğrafik durumunu inceler.
 • 5) İmar durumunu çıkartır ve iklim şartlarını inceler.

ESKİZLER; Mimari projenin en önemli çalışma sürecidir ve bu çizimlere de taslak denir. Taslaklar serbest elle kareli veya eskiz kağıtlarına yaklaşık ölçüde çizilir.

ÖN PROJE; Bu dönemde eskizlerle bütün yönleri ile olumu bulunan projenin, araçlarla çizimine geçilir. Avan proje belirli bir konunun verilen programa ve arsa durumuna göre çözümü bulunarak, uygun bir ölçekle (1/500, 1/200, 1/100) kat planları, yapı görünüş ve kesit resimleri halinde hazırlanan ve mal sahibine verilen bir projedir.

KESİN PROJE; Avan proje mal sahibine verildiği zaman beğenmiş olabileceği gibi, beğenmemiş olması yada üzerinde bir takım değişme isteğinde bulunması mümkündür. Mimari proje çalışmalara paralel olarak devam eden statik ve tesisat işlerine ait çalışmalar da ilerledikçe daha kesin durumlara gelindiğinden, avan proje üzerinde bu konulardan değişme görülebilir.Problemler bütün ilgililerini tatmin edecek şekilde çözümlere kavuşturulur. Projede kesinlik kazanıp, üzerinde esaslı bir değişim yapmasını gerektirecek bir problem kalmamış olur. Bu hale gelen projeye ‘kesin proje’ denir. 1/50 veya bina büyüklüğüne göre 1/100 ölçeğine göre çizilir. Kesin projede bulunması gereken planlar şunlardır;

 • Vaziyet Planları
 • Kat Planları
 • Kesitler
 • Görünüşler
 • Çatı Planları
 • Asma Tavan Planı
 • Detay Listesi
mimari-tasarim-akademisi-portfolyo-tasarim-kursu
MİMAR, BU VERİLER DOĞRULTUSUNDA MESLEKİ BİLGİ VE BECERİSİNİ KULLANARAK BİR ÇALIŞMA PLANI ORTAYA ÇIKARIR…
mimari tasarım ve modelleme kursu

UYGULAMA PROJESİ; Yapılan tüm mimarlık-mühendislik proje çalışmalarının amacı; inşası istenilen yapının, düşünülüğü gibi olmasını sağlamaktır. Bu nedenle yapılacak uygulamaların tüm ayrıntı ve detayların gösterileceği bir proje çizilir ve çizilen bu projeye uygulama projesi denir.

DETAY RESİMLERİ; Bu süreçte yapım için gerekli çatı detayları, merdiven, doğrama, döşeme, duvar ve tavan kaplaması, boya badana, aydınlatma ısıtma havalandırma ve klimalı cihazların mimari ile ilgili detayları; dilatasyon, sabit mobilya ve tesisat projelerinde gösterilen yapı elemanlarının detayları ile bahçe düzenlemesine ait detay resimlerini içerir. 1/10 ve 1/20 ölçeğinde detay resimleri 8 başlık altında çizilir.

 • Genel sistem detayları
 • Kısmi detay sistemleri
 • Çatı detayları
 • Merdiven detayları
 • Doğrama detayları
 • Asma tavan detayları
 • Duvar kaplama ve Lambri detayları
 • Yapının fonksiyonu ile ilgili özel imalat detayları
 • Boya ve kaplama detayları

PLANLAR; Yapının inşa edilebilmesi için, gerekli projenin tüm bölümlerini meydana getiren, belirli ölçeklerle ve kurallarla çizilen resimlerdir. Uygulama projesinde çizilen projelere de kat planı denir. Kat planları 6 önemli çatı altında çizilirler.

 • Bodrum kat
 • Zemin kat planı
 • Normal kat planları
 • Asma kat planı
 • Çekme kat planları
 • Çatı planları

KESİTLER; Esas giriş bitimi, döşeme üst kodu 0.00 alınıp farklı yüksekliklerin verilerek ve her blok için en az bir tanesinin hem merdiven hem de düşük döşemeden geçirilmesi gereken ve en az iki adet çizilmesi gereken düşey plandır. Projenin büyüklüğüne göre 1/50 veya 1/100 ölçeğinde çizilir. Kesit planlarına baktığımızda kapı yüksekliği, pencere altı yüksekliği, pencere yüksekliği, oda içi duvar yüksekliği gibi gerekli yükseklikleri kolayca görebiliriz.

GÖRÜNÜŞLER; Bulundukları düşey düzlemlere göre farklı çizim tekniği ile tüm cephelerden bakılarak çizilen plandır. Görünüşler üzerinde kapı, balkon, yağmur olukları, denizlik altları, kalkan duvarları, mahya, saçaklar ve bacalar çizilerek kodlandırılır. Ayrıca cephe kaplama malzemesi ve renkler yazılır.

mimari tasarım ve modelleme kursu
MİMARLIK EĞİTİMİ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ ALIN!

Öğrenci Başarılarımız Hakkında Daha Fazla Bilgi Alın

mimartasarim-akademisi-kurs-gorselleri

Online Eğitimlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Alın

Mimari Proje Tasarımı Eğitimimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Alın

mimari-tasarim-akademisi-portfolyo-tasarim-kursu
WhatsApp WhatsApp'tan Yazın